ANBI

ANBI                   Algemeen Nut Beogende Instelling

 

 

 

Naam                         Stichting Vrolijke Papegaai
Postadres                Hollestelleweg 6, 4441 TS Ovezande
Telefoon                   06-40053475
E-mail                        info@vrolijkepapegaai.nl
Website                    www.vrolijkepapegaai.nl
Bankrekening       NL16INGB0005716524, BIC INGBNL2A
RSIN                          8230 31 652
KvK                            50986708

DOELSTELLING
Het bevorderen van verantwoord bezit van papegaaien; het bevorderen van het welzijn van deze vogelsoorten genomen in de ruimste zin van het woord; het bevorderen en de verwezenlijking van het doel van de stichting op de  meest diervriendelijke wijze; het verrichten van alle mogelijke handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin in verband staan of daaraan bevorderlijk zijn.

BELEIDSPLAN

Missie:
Papegaaien een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven bezorgen, door papegaaienbezitters te laten voldoen aan de basisvoorwaarden (de vijf V’s): Veiligheid, Voeding, Verzorging, Vriendschap en Verrijking.

Visie:
– een papegaai is niet gedomesticeerd en in die zin niet geschikt als huisdier. Stichting Vrolijke Papegaai is van mening dat zowel kweek van als handel in papegaaien gestopt dienen te worden;
– de al in Nederland aanwezige papegaaien dienen echter een zo goed en waardig mogelijk leven te leiden; met respect voor de papegaai, zorgvuldigheid, aandacht voor zijn soorteigen gedrag en specifieke behoeften en daarmee het papegaaienwelzijn;
–  alle activiteiten van Stichting Vrolijke Papegaai zijn hierop gericht en zijn van zo hoog mogelijke kwaliteit;
– Stichting Vrolijke Papegaai is financieel onafhankelijk, ontvangt geen subsidie van overheid of anderszins. Wij werven voor het realiseren van onze doelstelling fondsen in de breedste zin van het woord: donaties, giften, legaten e.d.

BESTUUR

Voorzitter Dorith van Ewijk
Penningmeester Saskia Borger
Algemeen bestuursleden Bernard-Jan Baerken
Resy van der Laan
Aspirant-bestuurslid Shelley Scutts

Bestuurders ontvangen geen bezoldiging. Desgewenst worden uitsluitend aantoonbaar gemaakte onkosten (gedeeltelijk) vergoed. Gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de instelling. 

ACTIVITEITENVERSLAG 2017

zaterdag 11 februari                     Basis-workshop 1 “Houden van Vrolijke papegaaien”

zaterdag 11 maart                         Basis-workshop 2 “Houden van Vrolijke papegaaien”

zondag 1 april                                Knutsel-workshop “verantwoord speelgoed voor papegaaien”

zaterdag 8 april                              AnimalZ Antwerpen Expo
zaterdag 9 april                              AnimalZ Antwerpen Expo

zaterdag 23 april                            Lentewandeling

zaterdag 6 mei                               Basis-workshop 3 “Houden van Vrolijke papegaaien”

zaterdag 20 mei                             Vervolg-workshop 1 “Houden van Vrolijke papegaaien ”

zaterdag 20 mei                             Kinderboerderij De Klepperhoeve Middelburg

zaterdag 25 juni                             Aardbeienwandeling

zaterdag 1 juli                                 Basis-workshop 4 “Houden van Vrolijke papegaaien”

zaterdag 19 augustus                  Papegaaien dag Eemland Diervoeders

zaterdag 26 augustus                  Goes Kinderstad

zaterdag 9 september                  Basis-workshop 5 “Houden van Vrolijke papegaaien”

zondag 1 oktober                          SVP 7 jaar! Verjaardags-wandeling

zaterdag 21 oktober                     Basis-workshop 6 “Houden van Vrolijke papegaaien”

zaterdag 28 oktober                     Vervolg-workshop 2 “Houden van Vrolijke papegaaien ”

zaterdag 25 november                 Basis-workshop 7 “Houden van Vrolijke papegaaien”

Opgevangen en herplaatst

Rica Grijze roodstaartpapegaai Mucke Grijze roodstaartpapegaai
Paco Grijze roodstaartpapegaai Loesje Grijze roodstaartpapegaai
Charlie Bont Boertje Chicka Blauwgele Ara
Sjors Jardine papegaai Sjaantje Grijze roodstaartpapegaai
Coco Blauwvoorhoofd Amazone Sweety Meijer papegaai
Rasta Edelpapegaai Toos Groenvleugel Ara
Rio Goudvoorhoofd parkiet Tsiko Edelpapegaai
Kokkie Timneh grijze roodstaartpapegaai Sjacco Grijze roodstaartpapegaai
Makkie Geelvoorhoofd Amazone Boefje Grijze roodstaartpapegaai
Luca Zonparkiet Lara Illigers Ara
Yara Ducorps kaketoe Dori Edelpapegaai
Sanza Grijze roodstaartpapegaai † Jacobien Blauwvoorhoofd Amazone
Nellie Grijze roodstaartpapegaai Sparky Parelparkiet – Pyrrhura
Flame Roodbuikparkiet – Pyrrhura

In de opvang gekomen

Twinky Bont Boertje Saskia Grijze roodstaartpapegaai
Cobus Venezuela Amazone Sjaak X midden geelkuifkaketoe
Kokos Grijze roodstaartpapegaai Sinbad Zwartkop caique
Kasper Blauwvoorhoofd Amazone Eddie Edelpapegaai
Wicky Grijze roodstaartpapegaai Cody Grijze roodstaartpapegaai
Odi Bont Boertje Toby Bont Boertje
Berryl Geelvoorhoofd Amazone Sari Grijze roodstaartpapegaai

FINANCIËN

KOSTEN 2017 OPBRENGSTEN 2017
Dierenartsen € 2.712,44 Adoptie / Donaties € 10.340,41
Inkoop voer / speelgoed € 8.039,39 Verkoop voer / speelgoed € 3.206,16
Inkoop workshop € 2.068,30 Workshop / huisbezoek € 5.628,75
Assurantiën / Bankkosten € 320,08
Abonnementen € 650,22
Overige kosten € 5.092,47 TEKORT € 0,00
TOTAAL € 18.882,90 TOTAAL € 19.175,32
Banksaldo 1/1/2017 € 1.092,28
Negatief saldo 1/1/2017 € 0,00
Banksaldo 1/1/2017 € 1.092,28
Banksaldo 31/12/2017 €1.364,02
BALANS 31 DECEMBER 2017 – – – – STICHTING VROLIJKE PAPEGAAI
Voorraad voer / speelgoed €2.113,85 Schulden 1/1/2017 € 0,00
Saldo ING Betaalrekening € 1.364,02 Schulden 31/12/2017 € 0,00
Saldo ING Spaarrekening € 8.000,00
Saldo Kassa € 250,00