ANBI

ANBI                   Algemeen Nut Beogende Instelling

 

 

 

Naam                         Stichting Vrolijke Papegaai
Postadres                Hollestelleweg 6, 4441 TS Ovezande
Telefoon                   06-40053475
E-mail                        info@vrolijkepapegaai.nl
Website                    www.vrolijkepapegaai.nl
Bankrekening       NL16INGB0005716524, BIC INGBNL2A
RSIN                          8230 31 652
KvK                            50986708

DOELSTELLING
Het bevorderen van verantwoord bezit van papegaaien; het bevorderen van het welzijn van deze vogelsoorten genomen in de ruimste zin van het woord; het bevorderen en de verwezenlijking van het doel van de stichting op de  meest diervriendelijke wijze; het verrichten van alle mogelijke handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin in verband staan of daaraan bevorderlijk zijn.

BELEIDSPLAN

Missie:
Papegaaien een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven bezorgen, door papegaaienbezitters te laten voldoen aan de basisvoorwaarden (de vijf V’s): Veiligheid, Voeding, Verzorging, Vriendschap en Verrijking.

Visie:
– een papegaai is niet gedomesticeerd en in die zin niet geschikt als huisdier. Stichting Vrolijke Papegaai is van mening dat zowel kweek van als handel in papegaaien gestopt dienen te worden;
– de al in Nederland aanwezige papegaaien dienen echter een zo goed en waardig mogelijk leven te leiden; met respect voor de papegaai, zorgvuldigheid, aandacht voor zijn soorteigen gedrag en specifieke behoeften en daarmee het papegaaienwelzijn;
–  alle activiteiten van Stichting Vrolijke Papegaai zijn hierop gericht en zijn van zo hoog mogelijke kwaliteit;
– Stichting Vrolijke Papegaai is financieel onafhankelijk, ontvangt geen subsidie van overheid of anderszins. Wij werven voor het realiseren van onze doelstelling fondsen in de breedste zin van het woord: donaties, giften, legaten e.d.

BESTUUR

Voorzitter, tevens papegaaiengedragsdeskundige Dorith van Ewijk
Penningmeester Lars op ’t Hof
Secretaris

Algemeen bestuurslid

Uyoyo Onemu

Shelley Scutts

Adviseur automatisering Victor Quinten

Bestuurders ontvangen geen bezoldiging. Desgewenst worden uitsluitend aantoonbaar gemaakte onkosten (gedeeltelijk) vergoed. Gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de instelling. 

ACTIVITEITENVERSLAG 2018

Agenda

zaterdag 27 januari                       Basis-workshop 1 “Houden van Vrolijke papegaaien”

zaterdag 10 maart                         Basis-workshop 2 “Houden van Vrolijke papegaaien”

zondag 22 april                              Lentewandeling

zaterdag 12 mei                             Basis-workshop 3 “Houden van Vrolijke papegaaien”

zaterdag 26 mei                             Vervolg-workshop 1 “Houden van Vrolijke papegaaien ”

zaterdag 2 juni                               Kinderboerderij De Klepperhoeve Middelburg

zondag 24 juni                               Aardbeienwandeling

zaterdag 30 juni                           Basis-workshop 4 “Houden van Vrolijke papegaaien”

zaterdag 14 juli                               Vrijwilligersactiviteit

zaterdag 18 augustus                  Goes Kinderstad

zaterdag 15 september                Basis-workshop 5 “Houden van Vrolijke papegaaien”

zondag 7 oktober                          SVP 8 jaar! Verjaardags-wandeling

zaterdag 13 oktober                     Basis-workshop 6 “Houden van Vrolijke papegaaien”

zaterdag 27 oktober                     Vervolg-workshop 2 “Houden van Vrolijke papegaaien ”

zaterdag 10 november                 Basis-workshop 7 “Houden van Vrolijke papegaaien”

Opgevangen en herplaatst (adoptie afgerond)

Saskia Grijze roodstaartpapegaai Kruimeltje Goffini kaketoe
Cobus Venezuela amazone Jaco Grijze roodstaartpapegaai
Sjaak X midden geelkuif kaketoe Coco Venezuela amazone
Kokos Grijze roodstaartpapegaai Chico Grijze roodstaartpapegaai
Cody Grijze roodstaartpapegaai Luciano Grijze roodstaartpapegaai
Eddie Edelpapegaai Lorre Blauwvoorhoofdamazone
Sinbad Zwartkopcaique Maxi Blauwgele ara
Toos Groenvleugelara Pipo Grijze roodstaartpapegaai
Odi Bont boertje Toby Edelpapegaai
Toby Bont boertje Ticka Geelvleugelara
Joep Bont boertje Corcky Blauwgele ara
Pino Grijze roodstaartpapegaai Buddy Witbuikcaique
Twinky Bont boertje

Opgevangen en herplaatst (Logeerperiode – adoptie nog niet afgerond)

Sari Grijze roodstaartpapegaai Troedel Grijze roodstaartpapegaai
Mamble Grijze roodstaartpapegaai Weezy Witbuikcaique
Hummeltje Grijze roodstaartpapegaai Pino Grijze roodstaartpapegaai
Coco Grijze roodstaartpapegaai

In de opvang bij een opvanggezin (situatie 31/12/2018)

Kasper Blauwvoorhoofdamazone Papi Grijze roodstaartpapegaai
Wicky Grijze roodstaartpapegaai Droopy Ducorpskaketoe
Berryl Geelvoorhoofdamazone Luciano Grijze roodstaartpapegaai
Martje Grijze roodstaartpapegaai Rino Grijze roodstaartpapegaai
Moppie Grijze roodstaartpapegaai

Totalen van bovenstaande

20 Grijze roodstaartpapegaaien 3 Kaketoes
5 Amazones 4 Ara’s
2 Edelpapegaaien 7 Kleine papegaaisoorten

FINANCIËN

KOSTEN 2018 OPBRENGSTEN 2018
Dierenartsen € 2.646,40 Adoptie / Donaties € 11.229,20
Inkoop voer / speelgoed € 3.828,90 Verkoop voer / speelgoed € 3.276,88
Inkoop workshop € 3.339,63 Workshop / huisbezoek € 5.612,50
Assurantiën / Bankkosten € 308,05
Abonnementen € 772,55
Overige kosten € 7.301,60 TEKORT € 0,00
TOTAAL € 18.197,13 TOTAAL € 20.118,58
Banksaldo 1/1/2018 € 1.364,02
Negatief saldo 1/1/2018 € 0,00
Banksaldo 1/1/2018 €1.364,02
Banksaldo 31/12/2018 €1.207,63
BALANS 31 DECEMBER 2018 – – – – STICHTING VROLIJKE PAPEGAAI
Voorraad voer / speelgoed €2.150,00 Schulden 1/1/2018 € 0,00
Saldo ING Betaalrekening € 1.207,63 Schulden 31/12/2018 € 0,00
Saldo ING Spaarrekening € 10.000,00
Saldo Kassa € 145,90