Doneren Online Workshops

Erkende Papegaaienopvang

ANBI status

Het officiele verslag van onze ANBI gegevens.

ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting Vrolijke Papegaai
Hollestelleweg 6, 4441 TS Ovezande
06 4005 3475
info@vrolijkepapegaai.nl
www.vrolijkepapegaai.nl
NL16INGB0005716524, BIC INGBNL2A
8230 31 652
50986708

Naam
Postadres
Telefoon
E-mail
Website
Bankrekening
RSIN
KvK

FINANCIEEL

KOSTEN
Dierenarts € 5.330,74
Inkoop voer/speelgoed € 1.480,17
Inkoop workshop € 892,00
Assurantien/bankkosten € 478,61
Abonementen € 528,93
Overige kosten € 8.447,34

Totaal € 17.157,79
Resultaat € 7.619,29
Winstmarge 31%

Banksaldo 1-1-2020 € 5.433,47
Negatief saldo 1-1-2020 € -

Saldo 1-1-2020 € 5.433,47
Saldo 31-12-2020 € 4.678,29  

OPBRENGSTEN

Adoptie/donatie € 15.740,40
Verkoop voer/speelgoed € 613,16
Workshop/ Huisbezoek € 8.423,52

Totaal € 24.777,08  

BALANS
Saldo ING Betaalrekening € 4.678,29
Saldo ING Spaarrekening € 20.031,02