Informatie

Er is – in boeken en op internet – heel veel informatie te vinden over het houden van papegaaien. Maar een groot deel van die informatie is onjuist, achterhaald, gedateerd, ingegeven door motieven van winstbejag en niet van dierenwelzijn en dan ook nog eens niet toegesneden op het houden van Vrolijke papegaaien. Over kweek- en volièrevogels doen veel verhalen de ronde, veelal overigens onjuist. Voor huiskamervogels geldt hetzelfde. Wij hebben ons best gedaan om zoveel mogelijk juiste, actuele en Vrolijke informatie te verzamelen over het houden van een papegaai als een gezinslid, over de leuke en lastiger kanten daarvan, over de kansen en de risico’s, over de omgang en wat zo’n papegaai nodig heeft van jou, zijn eigenaar. Veel leesplezier!