Ontwormen

Hoe kunnen we helpen?

Papegaaien preventief ontwormen?

 

De belangrijkste wormbesmettingen
waar we mee te maken hebben in de vogelgeneeskunde worden veroorzaakt door spoelwormen, haarwormen en lintwormen. Alle vogelsoorten kunnen besmet raken en problemen krijgen door wormbesmettingen. Het is bekend dat sommige soorten extra gevoelig zijn voor wormbesmettingen.
De verspreiding van spoel- en haarwormen verloopt via de eitjes in de ontlasting. Als de omstandigheden gunstig zijn, ontwikkelen deze eitjes zich vervolgens in de omgeving en worden “besmettelijk”. Deze eitjes kunnen langdurig in de omgeving overleven. De eitjes kunnen via zwevend stof worden verspreid en overal terecht komen.

 

Spoelwormen zijn met het blote oog zichtbaar als het gaat om volwassen wormen. De wormen komen met de ontlasting naar buiten na een wormkuur. De larven van spoelwormen kunnen heel klein zijn en nauwelijks zichtbaar met het blote oog.

 

Haarwormen zijn met het blote oog zeer moeilijk te onderscheiden. Ze zijn dunner dan een haar.

 

De eitjes van wormen kunnen alleen met behulp van een microscoop worden aangetoond.
Lintwormen spelen nauwelijks een rol. Lintwormen zijn zeer soortspecifiek bij vogels en kunnen alleen via importvogels binnenkomen. De verspreiding van lintwormbesmettingen verloopt via een “tussengastheer”  De tussengastheer van de lintwormen bij papegaaien en parkieten komt in Nederland niet voor.

 

Bij parkieten en papegaaien wordt in het algemeen ten onrechte geadviseerd om domweg 2 x per jaar te behandelen tegen wormen. De realiteit is dat papegaaien en parkieten bijna nooit besmet zijn met wormen. Ook de meeste bestanden (dus meerdere parkieten of papegaaien bij elkaar) zijn niet besmet. Een behandeling tegen wormen heeft alleen zin als er een besmetting aanwezig is. Wormbehandelingen hebben geen preventieve werking. Enkele keren per jaar een controle van de ontlasting van vogels uit een bestand is verstandiger en beter voor de vogels dan steeds behandelen terwijl er geen wormbesmetting aanwezig is!

 

Conclusie:

Als er géén besmetting aanwezig is, is 2 x per jaar ontwormen te vaak en zinloos, want heeft geen preventieve werking. Als er wèl een besmetting aanwezig is, is 2 x per jaar ontwormen veel te weinig.