Welkom bij Stichting Vrolijke Papegaai

Stichting Vrolijke Papegaai (SVP) wil zo veel mogelijk papegaaien uit de kooi halen en bij het gezin laten horen. Een Vrolijke papegaai is een gelukkige, tamme, gezonde papegaai, die mee gaat op visite, naar buiten, de hond uitlaten, naar de kinderboerderij, naar het strand. Thuis kan de vogel, binnen en buiten, spelen op een speelboom met speeltjes, takken, touw en allerlei spullen die veilig gesloopt kunnen worden. Want dát doet een papegaai graag. SVP geeft informatie over het houden van papegaaien als huiskamervogel. Je kunt hier vrijblijvend terecht voor advies en vragen over voeding, huisvesting, opvoeding en gedrag en alle andere zaken die te maken hebben met een Vrolijke papegaai.

Na aanmelding kun je op het forum van deze website ál je vragen stellen over papegaaien. Je kunt ook prachtige filmpjes en foto’s bekijken, verhalen lezen en je laten inspireren. Je kunt ideeën opdoen voor het zelf maken van papegaaienspeeltjes en – speelbomen op het knutselforum. We hebben zelfs een echte snuffelmarkt waar je papegaaienspullen kunt kopen en/of verkopen. Natuurlijk besteden we op het forum ook ruimschoots aandacht aan onze activiteiten en evenementen. Onze opvang- en herplaatsgaaien hebben een ereplekje op onze website, gewoon omdat ze dat verdienen!

Gun je je papegaai(en) en jezelf deze verrijking? Meld je dan snel, gratis en vrijblijvend aan op ons SVP-forum en maak kennis met de Vrolijke vrije papegaai!

Alle rechten voorbehouden / copyright

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van  Stichting Vrolijke Papegaai.