Doneren Online Workshops

Erkende Papegaaienopvang

Stichting Vrolijke Papegaai is financieel geheel onafhankelijk van subsidies of andere structurele financiële ondersteuning. Giften, legaten of sponsoring (financieel of in natura) zijn dan ook altijd van harte welkom en komen volledig ten goede aan onze doelstellingen en opvang papegaaien.

Stichting Vrolijke Papegaai (SVP) is op 4 oktober (dierendag) 2010 opgericht en heeft als officiële doelstelling: het bevorderen van verantwoord bezit van papegaaien; het bevorderen van het welzijn van deze vogelsoorten genomen in de ruimste zin van het woord; het bevorderen en de verwezenlijking van het doel van de stichting op de meest diervriendelijke wijze; het verrichten van alle mogelijke handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin in verband staan of daaraan bevorderlijk kunnen zijn.

Om onze doelstellingen te bereiken, ontplooien wij een breed scala aan activiteiten.

Wij geven voorlichting en advies over het houden van (huiskamer)papegaaien. Al vele jaren lang hebben wij honderden mensen informatie gegeven en geholpen met het Vrolijk maken van hun papegaai. 

Wij organiseren workshops waar theorie en praktijk rond papegaaien aan de orde komen. Het gaat zowel om een basisworkshop, waarin basiskennis en -vaardigheden aan de orde komen, als om een vervolgworkshop, waarin de opgedane kennis en vaardigheden verdiept en verbreed worden. Ook actuele wetenschappelijke ontwikkelingen worden bij zowel basis- als vervolgworkshop besproken. Het theoriedeel van deze workshops is digitaal, het staat de deelnemer volledig vrij om dit in haar/zijn eigen tempo te doen. Het praktijkgedeelte is live, “in het echie”. Natuurlijk is een belangrijk aspect juist ook de kennismaking met onze opvangpapegaaien, waardoor adoptie mogelijk in zicht komt. De basisworkshop is in zijn geheel (dus digitale theorie en live praktijk) verplicht voor mensen die voor een SVP-herplaatspapegaai in aanmerking willen komen. Om een ara, edelpapegaai of kaketoe van SVP te kunnen adopteren, is ook de vervolgworkshop een must.

Wij organiseren papegaaienevenementen, zoals wandelingen en meetings, waar mensen en vogels elkaar kunnen ontmoeten. Leerzaam voor mens en dier, maar zeker ook heel gezellig.

Op beperkte schaal vangen wij papegaaien op ter herplaatsing, waarvan de eigenaar afstand moet doen. De papegaaien worden opgevangen in huiskamers bij vrijwilligers; we hebben dus geen centrale opvang- en bezoeklocatie. Wij maken papegaaien die aan SVP zijn afgestaan Vrolijk, resocialiseren hen en zorgen ervoor dat zij herplaatst kunnen worden bij mensen die ook heel bewust gekozen hebben voor deze manier van papegaaien houden. Op deze manier hebben we de afgelopen jaren al tientallen papegaaien een nieuw vrij en Vrolijk huis kunnen bezorgen.

Try this now!

Sample text. Click to select the text box. Click again or double click to start editing the text.

Read More