Mee op vakantie

Hoe kunnen we helpen?

Ja op vakantie!!! Leuk, maar de papegaai….
We krijgen wel eens vragen of dat kan en mag naar het buitenland.

 

Nieuw EU dierenpaspoort
Vanaf 29 december 2014 zijn er een aantal regels veranderd over het reizen met huisdieren. Vanaf die datum wordt er een nieuw EU dierenpaspoort uitgegeven. Dit is beter bestand tegen fraude. Het nieuwe paspoort mag bovendien alleen nog maar door dierenartsen worden meegegeven. De uitgever van de paspoorten houdt bij welke paspoorten (met welke paspoortnummers) aan welke dierenarts zijn geleverd. Blanco paspoorten worden niet meer verstrekt, waardoor bijvoorbeeld fokkers niet meer zelf een paspoort kunnen invullen van hun dieren. De nieuwe paspoorten hebben nummers die beginnen met 528-NL.

 

In het nieuwe Europese paspoort moeten de gegevens van het dier inclusief het chipnummer worden vermeld. De pagina met deze gegevens wordt vervolgens gelamineerd door de dierenarts. Pas daarna mag het paspoort aan de eigenaar van het dier worden meegegeven. Ook de rabiësvaccinatiestickers moeten met een speciale lamineersticker worden afgeplakt door de dierenarts, tenzij niet-verwijderbare vaccinatiestickers worden gebruikt. Op die manier kunnen de identificatiegegevens en de rabiësvaccinatiegegevens niet worden veranderd. De rabiësvaccinatiestickers gelden alleen voor honden, katten en fretten (dus niet voor papegaaien)!

 

Als je huisdier al een EU dierenpaspoort heeft en de identificatie van het dier is voor 29-12-2014 hierin ingevuld, dan mag je dat gewoon blijven gebruiken voor reizen naar het buitenland. Krijgt je huisdier na 29-12 een paspoort en wil je met het dier reizen, dan moet dit een nieuw EU dierenpaspoort zijn.

Alle papegaaien van de Stichting Vrolijke papegaai worden standaard gechipt (en gesext) wat nodig is voor het paspoort, helaas is het vogelpassport welke we standaard meegeven niet erkend in het buitenland.

 

Reizen met meer dan vijf dieren
Als een eigenaar met meer dan vijf dieren gaat reizen binnen de EU voor bijvoorbeeld een vakantie, tentoonstelling of wedstrijd, kan dit vallen onder de regeling voor ‘niet-commercieel verkeer van meer dan vijf dieren’. In die gevallen moet de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit) de dieren certificeren. Hiervoor moet de eigenaar een exportaanvraag indienen bij de NVWA: neem hiervoor bijtijds contact op via tel. 0900-0388. De NVWA dierenarts komt dan bij de eigenaar langs. Dit moet binnen 48 uur voor vertrek zijn in verband met de gezondheidsverklaring die op het certificaat moet worden afgegeven. De NVWA dierenarts controleert de dieren, de chips en de paspoorten en geeft een zogenaamd Traces certificaat af. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. Het certificaat is 4 maanden geldig. Er kan dus met die groep dieren 4 maanden lang binnen de EU gereisd worden. Om te bepalen of er echt sprake is van “niet commercieel verkeer” moet u aan de NVWA dierenarts kunnen aantonen dat de dieren niet bestemd zijn voor handel.

 

Het vogelpaspoort
Het vogelpaspoort is geen officieel paspoort in de zin van grensdocument, maar meer een medisch document waarin ook veel “persoonsgegevens” worden bijgehouden. Een plek om de aankoop en jaarlijkse controles bij te houden, de eventuele medicatie, de gewichtsontwikkeling van de vogel en voor losse notities. Stichting Vrolijke Papegaai blijft dit medisch document bij elke herplaatspapegaai hanteren. Dit document is bij de grens niet geldig, maar zeker wel handig om aan te tonen dat je papegaai gezond is en voor controle bij een dierenarts is geweest.