Gezondheid – algemeen

Hoe kunnen we helpen?

Onder deze rubriek kun je informatie vinden over zaken die betrekking hebben op de gezondheid van je gaai en hoe te handelen als er iets gebeurt of als de vogel niet lekker in zijn veren zit. Belangrijk om te weten is dat de Stichting Vrolijke Papegaai geprobeerd heeft om actuele en belangrijke informatie te verzamelen, maar dat wij uiteraard geen vogelartsen zijn en niet kunnen beoordelen of een vogel ziek is of hoe hij behandeld zou moeten worden.

 

Een papegaai is een prooidier en zal niet snel tonen dat hij zich niet goed voelt. Immers, in het wild valt hij dan al heel snel ten prooi aan het eerste roofdier dat langs komt. Een papegaai zal dus altijd heel lang verstoppen dat hij iets mankeert. Dus als je ziet dat er iets mis is met zijn gezondheid, is het bijna altijd al ernstiger dan je verwacht.  Als je denkt dat er echt iets niet goed gaat met je vogel, zo snel mogelijk een afspraak maken bij een vogelarts!