Ook papegaaien zijn links- of rechtshandig

Hoe kunnen we helpen?

Links- of rechtshandigheid: men dacht lang dat alleen mensen een voorkeur voor één van die twee had. Tot bleek dat ook papegaaien links- of rechtshandig kunnen zijn. Nieuw onderzoek onderschrijft die voorlopige conclusies: vrijwel alle vogels zijn óf links- óf rechtshandig. Het onderzoek toont aan dat links- of rechtshandigheid zelfs bij minder ontwikkelde dieren, zoals katten en zelfs goudvissen,  een rol speelt.

 

De onderzoekers verzamelden 322 papegaaien van in totaal zestien soorten en bestudeerden welk oog en welke voet ze het meest gebruikten. “Voor elke soort, behalve één, was er een sterk verband tussen het oog waarmee ze voedsel bekeken en de poot waarmee ze het oppakten,” vertelt onderzoeker Cullum Brown.

 

Valkparkiet
Alleen de valkparkiet – een wat kleinere papegaaiensoort – vertoonde dat verband niet. De onderzoekers denken dat de soort links- of rechtshandigheid niet heeft ontwikkeld, omdat het dier een andere manier van voedsel verzamelen heeft. De valkparkiet eet vooral kleinere graszaden waarbij de coördinatie tussen ogen en poten minder belangrijk is, omdat het voedsel niet uit de poot gegeten wordt.

 

Dominante hersenhelft
Uit het onderzoek van Brown blijkt dat in vier van de zestien soorten vogels vrijwel elk individu links- of rechtshandig was. De voorkeur voor één van beide poten is blijkbaar een vast gegeven in de populatie geworden.

Uit eerdere studies is al gebleken dat de voorkeur voor rechts- of linkshandigheid bij mensen veroorzaakt wordt door een dominante hersenhelft. Dat is bij papegaaien waarschijnlijk ook het geval. De onderzoekers denken dat de hersenhelft die betrokken is bij de selectie van voedsel ook de voorkeur voor het linker- of rechterdeel van het lichaam bepaalt. Dit zou voor heel veel dieren en misschien zelfs ook voor mensen gelden.  Het is een reflectie van de dominante hersenhelft die betrokken is bij het analyseren van informatie over mogelijk voedsel. Net als bij menselijke kinderen hebben jonge papegaaien de neiging om met beide handen te experimenteren alvorens ze voor de ene of de andere hand gaan.