Soorten – algemeen

Hoe kunnen we helpen?

Natuurlijk weten we als liefhebbers dat er zeer veel soorten papegaaien zijn. Mooie en nog mooiere, kleine en nog kleiner, grote en nog groter, kleurig en nog veel kleuriger. We doen ons best om zoveel mogelijk informatie per soort te geven, over specifiek gedrag, eigenschappen, waar ze oorspronkelijk vandaan komen, hoe ze eigenlijk horen te leven en nog veel meer. Voor alle soorten geldt dat er heel veel ondersoorten zijn, maar daar kun je hier verder geen informatie over vinden. We richten ons op de algemene soort-informatie/karaktereigenschappen.

 

Maar let op! Want “de” papegaai bestaat niet! Er zijn over soorten papegaaien wat algemene dingen te zeggen, maar er is geen blauwdruk hoe “de” grijze roodstaartpapegaai, “het” bonte boertje of “de edelpapegaai” zich zal gedragen of hoe zijn/haar karakter is. Er zijn – gelukkig maar – véél individuele verschillen, veroorzaakt door karakter en door opvoeding, door nature and nurture. Houd daar rekening mee bij de omgang met een papegaai, “de” papegaai bestaat niet, dus “de” waarheid ook niet!