Waar of niet waar?

Hoe kunnen we helpen?

Over papegaaien wordt heel veel beweerd en voor waar aangenomen. Maar is het ook allemaal wel waar? Of worden dingen soms ten onrechte als waarheid aangenomen? Waar of niet waar, true or false?

 

“Een mannelijke papegaai trekt naar een vrouw toe, een pop is meer geïnteresseerd in mannen”.

 

NIET waar!

 

Vroeger bestond dat idee rotsvast en het is dan ook in oude literatuur, of bij eigenwijze mensen, nog wel terug te vinden. Maar het wordt gestaafd door geen enkel wetenschappelijk bewijs en al helemáál niet door een brede ervaring. Dus nee, een mannelijke papegaai heeft niet meer affectie voor een vrouwelijk mens of een pop voor een mensenman.
Een papegaai heeft wél voorkeur voor de ene mens of de andere, net als wij dat ook hebben. Dat mag ook wel, de een aardiger vinden dan de ander. Maar hij moet zich natuurlijk naar iedereen toe wel netjes en fatsoenlijk gedragen!
Die voorkeur heeft niets te maken met het geslacht van de favoriete mens en al helemaal niet in relatie tot het geslacht van de vogel zelf. Het kan te maken hebben met ervaringen uit het verleden met mannen resp. vrouwen, met de benadering van die mens die bij de een nou eenmaal beter/anders is dan bij de ander, met karakter van gaai en mens en zo zijn er nog wel meer dingen te bedenken. Dus het heeft te maken met individuele eigenschappen en ervaringen, van zowel de vogel als de mens, en niet met soort, geslacht of wat dan ook.

 

 

“Ik laat een ander de vleugels van mijn vogel kortwieken en zijn nageltjes vijlen. Want als ik het zelf doe, verliest hij het vertrouwen in mij.”

 

NIET waar!

 

Zoals bij zo veel dingen, is je eigen gedrag ook hier weer het allerbelangrijkste. Als jij het normaal vindt dat er gewiekt en gevijld moet worden of een medicijn toegediend of wat dan ook, al dan niet in een handdoek, zal je vogel het ook normaal vinden. Want jij en hij hebben een band en hij weet dat het leven bij jou veilig is. Toch? Dus, als daar dan dit soort handelingen bij horen, is er geen enkele reden om bang, zenuwachtig of wantrouwend te zijn. Aarzel niet, maak er geen drama van, want daar is geen énkele reden voor. Je zal zien dat je papegaai er dan ook helemaal geen moeite mee heeft.