Recente berichten
 

Archief

Vogelgriep of vogelpest of pluimveepest   Deze ziekte is vanaf 1890 bekend en werd toen vogelpest genoemd. In 1955 werd aangetoond dat het gaat om een Influenzavirus. Er zijn drie verschillende groepen influenzavirussen: Influenza A, B en C. Groep A is van belang bij dieren/vogels. Influenza B...

Snavel- en veerrotziekte is een ziekte die al vele jaren bij papegaaiachtigen is onderkend. De aandoening is voor het eerst in 1975 in Australië beschreven bij Oranjekuifkaketoes. De ziekte is, vanwege het voorkomen bij deze kaketoes, jarenlang Sulfur Crested Syndrome genoemd. In de loop van...

Papegaaienziekte is een gevreesde ziekte voor dier en  mens, want het is een zoönose, een infectieziekte die kan worden overgedragen van dieren op mensen. Of die vrees, met name voor besmetting van mensen, terecht is?   Papegaaienziekte kent verschillende namen: psittacose, ornithosis en chlamydiosis. De verwekker is een chlamydia....

Loading new posts...
No more posts