Jelle, geelvoorhoofdamazone

Jelle, geelvoorhoofdamazone

man, 1961, in augustus 2013 in tijdelijke opvang gekomen, in december 2013 definitief afgestaan aan SVP en direct herplaatst bij een grijze roodstaart- en ara maracanazus.