Rikkie, blauwgele ara

2011, in de opvang gekomen in februari 2013, gaan logeren in juni 2013.