Ozzie, rosékaketoe

Ozzie, rosékaketoe

man (?), 1995, in januari 2012 opgevangen en in september 2012 herplaatst bij een geelvoorhoofdamazonebroer.
Overleden in september 2013