Recente berichten
 

Vervolgworkshop

Houden van Vrolijke Papegaaien

VERVOLGWORKSHOP

Na de basisworkshop is er ineens niets meer. Verdere verdieping of verbreding wordt nauwelijks of zelfs niet aangeboden in Nederland. Mensen die beschikken over de basiskennis en -ervaring hebben geen verdere scholingsmogelijkheden meer, terwijl vele daar wel behoefte aan hebben.

 

We hebben deze uitdaging aangenomen, de stoute schoenen aangetrokken en hebben onze VERVOLGworkshop ontwikkeld! Voor die hoognodige verdieping en verbreding van papegaaienkennis, bestemd voor mensen die onze basisworkshop gevolgd hebben en bij wie de “papegaaieninformatieziekte” onverbiddelijk toegeslagen heeft . Andere workshops of cursussen accepteren we niet als vooropleiding, omdat onze vervolgworkshop voortborduurt op en aansluit bij onze basisworkshop. Dus die specifieke kennis en praktijkervaring worden bekend verondersteld tijdens de vervolgworkshop. Cursussen van andere organisaties voldoen daar onvoldoende aan. Ook onze vervolgworkshop is ontwikkeld en wordt gegeven door een gediplomeerd papegaaiengedragsdeskundige met jarenlange ervaring en een aantal ervaren papegaaienkenners.

 

“VERVOLGworkshop “Houden van Vrolijke papegaaien 2”

 

Vanwege de praktijkoefeningen én vanwege de gezelligheid is het de bedoeling dat je papegaai meekomt. Bij de vervolgworkshop zijn uitsluitend geteste papegaaien welkom. Dat zijn papegaaien die korter dan een jaar geleden volledig negatief getest hebben op PBFD, Polyoma, Chlamydia en KDS/PDD. Het testbewijs moet van te voren, tegelijk met de aanmelding, worden gemaild. Zonder testbewijs worden vogels niet toegelaten.

 

Uiteraard is deelname geheel voor eigen risico.

 

De onderwerpen die bij de vervolgworkshop worden verdiept en verbreed, zijn:

  • opfrissen Basisworkshop (5 V’s)
  • gezondheid (door specialiserend dierenarts)
  • herkomst en gedrag
  • herplaatsing bij SVP
  • soorten en karakter
  • lichaamstaal
  • (probleem)gedrag en opvoeding
  • zintuigen

 

Ook de praktijk met de eigen of een opvangpapegaai komt natuurlijk aan de orde.

 

Bij de workshop zullen er ook tal van verantwoorde, veilige papegaaienspeeltjes en volwaardige voeding te koop zijn. De opbrengsten van de workshop en eventuele verkochte speeltjes en voeding worden ingezet voor de activiteiten van SVP: voorlichting, advies, opvang. Ook kan er kennis worden gemaakt met onze opvangpapegaaien, die natuurlijk ook bij de vervolgworkshop aanwezig zullen zijn.

 

De kosten voor deze SVP vervolgworkshop bedragen € 50 per persoon, inclusief koffie, thee, fris en een uitgebreide lunch. Een tweede volwassen deelnemer betaalt 50%, zijnde € 25. Kinderen tot 10 jaar kunnen niet deelnemen. Jongeren tussen 10 en 18 jaar betalen € 25.

 

De SVP vervolgworkshop gaat alléén maar door, als er minimaal 10 deelnemers zijn. Dus als je graag mee zou willen doen, misschien samen met je partner, je buurvrouw of je vriend, geef je dan snel op via de mail. Stuur een mail naar workshop@vrolijkepapegaai.nl, met als onderwerp “aanmelding vervolgworkshop (datum)”. Zet in de mail je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer. Ook van een eventuele tweede deelnemer. Geef ons ook de naam en soort van de papegaai(en) die je meeneemt en vergeet ook niet te vermelden als je specifieke vragen of wensen hebt voor een onderwerp! Bij deze mail ontvangen we ook graag alle recente testbewijzen van de meekomende vogel(s).

 

Je deelname is pas definitief na aanmelding én betaling. Bij aanmelding dient het bedrag direct te worden overgemaakt op bankrekening NL16 INGB 0005716524 t.n.v. Stichting Vrolijke Papegaai, onder vermelding van “vervolgworkshop (datum)” . Kort voor de workshop ontvang je een e-mailbevestiging, met daarin ook nadere gegevens, adres enz.. Bij afmelding vindt er geen restitutie plaats, maar kun je doorschuiven naar de volgende vervolgworkshop.

 

Heb je onze basisworkshop gevolgd, heeft de papegaaieninformatieziekte toegeslagen en wil je je kennis en ervaring verbreden én verdiepen? Kom dan, met je geteste vogel(s), naar de VERVOLGworkshop “Houden van Vrolijke papegaaien 2” ! Jullie zijn van harte welkom!