Recente berichten
 

Over ons

Wat doet Stichting Vrolijke Papegaai?

Stichting Vrolijke Papegaai (SVP) is op 4 oktober (dierendag) 2010 opgericht en heeft als officiële doelstelling: het bevorderen van verantwoord bezit van papegaaien; het bevorderen van het welzijn van deze vogelsoorten genomen in de ruimste zin van het woord; het bevorderen en de verwezenlijking van het doel van de stichting op de meest diervriendelijke wijze; het verrichten van alle mogelijke handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin in verband staan of daaraan bevorderlijk kunnen zijn

Om onze doelstellingen te bereiken, ontplooien wij een breed scala aan activiteiten.

 

  • Wij geven voorlichting en advies over het houden van (huiskamer)papegaaien. Al vele jaren lang hebben wij honderden mensen informatie gegeven en geholpen met het Vrolijk maken van hun papegaai.

 

  • Wij organiseren papegaaienevenementen, zoals wandelingen en meetings, waar mensen en vogels elkaar kunnen ontmoeten. Leerzaam voor mens en dier, maar zeker ook heel gezellig.

 

  • Meerdere malen per jaar organiseren we workshops waar theorie en praktijk rond papegaaien aan de orde komen. Het gaat zowel om een basisworkshop als om een vervolgworkshop, waarin de kennis en vaardigheden verdiept en verbreed worden.  Ook actuele wetenschappelijke ontwikkelingen worden bij zowel basis- als vervolgworkshop besproken. Deze workshops trekken steeds meer deelnemers uit heel Nederland en zelfs van daarbuiten en zijn erg in trek. Ook de papegaaien van de deelnemers zijn hierbij aanwezig, vanwege het praktijkonderdeel. De basisworkshop is verplicht voor mensen die voor een SVP-herplaatspapegaai in aanmerking willen komen.

 

  • We leggen – binnen een beperkte afstand – ook huisbezoeken af om mensen te ondersteunen in de opvoeding van hun vogel en om probleemgedrag te helpen voorkomen.

 

  • Op zeer beperkte schaal vangen wij papegaaien op ter herplaatsing, waarvan de eigenaar afstand moet doen.Wij maken de papegaaien die aan SVP zijn afgestaan Vrolijk, resocialiseren hen en zorgen ervoor dat zij herplaatst kunnen worden bij mensen die ook heel bewust gekozen hebben voor deze manier van papegaaien houden. Op deze manier hebben we de afgelopen jaren al tientallen papegaaien een nieuw vrij en Vrolijk huis kunnen bezorgen.