Recente berichten
 

ANBI status 2018

ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling

Naam
Postadres
Telefoon
E-mail
Website
Bankrekening
RSIN
KvK

Stichting Vrolijke Papegaai
Hollestelleweg 6, 4441 TS Ovezande
06 4005 3475
info@vrolijkepapegaai.nl
www.vrolijkepapegaai.nl
NL16INGB0005716524, BIC INGBNL2A
8230 31 652
50986708

DOELSTELLING

Het bevorderen van verantwoord bezit van papegaaien; het bevorderen van het welzijn van deze vogelsoorten genomen in de ruimste zin van het woord; het bevorderen en de verwezenlijking van het doel van de stichting op de  meest diervriendelijke wijze; het verrichten van alle mogelijke handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin in verband staan of daaraan bevorderlijk zijn.

BELEIDSPLAN

Missie:

Papegaaien een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven bezorgen, door papegaaienbezitters te laten voldoen aan de basisvoorwaarden (de vijf V’s):

 • Veiligheid
 • Voeding
 • Verzorging
 • Vriendschap
 • Verrijking

Visie:

 • een papegaai is niet gedomesticeerd en in die zin niet geschikt als huisdier. Stichting Vrolijke Papegaai is van mening dat zowel kweek van als handel in papegaaien gestopt dienen te worden;

 

 • de al in Nederland aanwezige papegaaien dienen echter een zo goed en waardig mogelijk leven te leiden; met respect voor de papegaai, zorgvuldigheid, aandacht voor zijn soorteigen gedrag en specifieke behoeften en daarmee het papegaaienwelzijn;

 

 • alle activiteiten van Stichting Vrolijke Papegaai zijn hierop gericht en zijn van zo hoog mogelijke kwaliteit;

 

 • Stichting Vrolijke Papegaai is financieel onafhankelijk, ontvangt geen subsidie van overheid of anderszins. Wij werven voor het realiseren van onze doelstelling fondsen in de breedste zin van het woord: donaties, giften, legaten e.d.

BESTUUR

Voorzitter, tevens papegaaiengedragsdeskundige
Penningmeester
Secretaris
Algemeen bestuurslid

 

Adviseur automatisering

Dorith van Ewijk
Lars op ’t Hof
Uyoyo Onemu
Shelley Scutts

 

Victor Quinten

Bestuurders ontvangen geen bezoldiging. Desgewenst worden uitsluitend aantoonbaar gemaakte onkosten (gedeeltelijk) vergoed. Gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de instelling. 

ACTIVITEITENVERSLAG 2018

zaterdag 27 januari
zaterdag 10 maart
zondag 22 april
zaterdag 12 mei
zaterdag 26 mei
zaterdag 2 juni
zondag 24 juni
zaterdag 30 juni
zaterdag 14 juli
zaterdag 18 augustus
zaterdag 15 september
zondag 7 oktober
zaterdag 13 oktober
zaterdag 27 oktober
zaterdag 10 november

Basis-workshop 1 “Houden van Vrolijke papegaaien”
Basis-workshop 2 “Houden van Vrolijke papegaaien”
Lentewandeling
Basis-workshop 3 “Houden van Vrolijke papegaaien”
Vervolg-workshop 1 “Houden van Vrolijke papegaaien”
Kinderboerderij De Klepperhoeve Middelburg
Aardbeienwandeling
Basis-workshop 4 “Houden van Vrolijke papegaaien”
Vrijwilligersactiviteit
Goes Kinderstad
Basis-workshop 5 “Houden van Vrolijke papegaaien”
SVP 8 jaar! Verjaardags-wandeling
Basis-workshop 6 “Houden van Vrolijke papegaaien”
Vervolg-workshop 2 “Houden van Vrolijke papegaaien”
Basis-workshop 7 “Houden van Vrolijke papegaaien”

PAPEGAAIEN

Opgevangen en herplaatst (adoptie afgerond)

man, 2011, in augustus 2018 in de opvang gekomen en geadopteerd in november 2018....

pop, 1985, in maart 2018 in de opvang gekomen en in mei 2018 geadopteerd door vorige eigenaar....

man, 2013, in december 2017 in de opvang gekomen, in april 2018 geadopteerd....

man, 2004, in januari 2018 in de opvang gekomen en geadopteerd in april 2018....

pop, 2014, (terug) in de opvang gekomen in juni 2018, geadopteerd in oktober 2018. Zie ook nr. 62....

man, 1998 (?), in de opvang in december 2017, in augustus 2018 geadopteerd....

pop, 2016, in augustus 2019 in de opvang gekomen en al in oktober 2019 herplaatst....

“Sjaak linksaf”, dat is zo’n beetje het troetelnaampje van ons nieuwste (her)opvangertje: Sjaak de midden geelkuifkaketoe. Maar eerst even de achtergrond van Sjaak, voor zover we die weten. Een paar jaar geleden hebben wij Sjaak, na een noodkreet, halsoverkop weg moeten halen uit hele slechte......

man, 1998 (?), in december 2017 in de opvang gekomen en geadopteerd in augustus 2018....

pop, 2000, in september 2017 (weer) in de opvang gekomen, in januari 2018 geadopteerd. Zie ook 41  en 85....

Opgevangen en herplaatst (Logeerperiode – adoptie nog niet afgerond)

In de opvang (geweest) bij een opvanggezin

man, 2011, in augustus 2018 in de opvang gekomen en geadopteerd in november 2018....

pop, 1985, in maart 2018 in de opvang gekomen en in mei 2018 geadopteerd door vorige eigenaar....

man, 2004, in januari 2018 in de opvang gekomen en geadopteerd in april 2018....

pop, 2014, (terug) in de opvang gekomen in juni 2018, geadopteerd in oktober 2018. Zie ook nr. 62....

pop, 2016, in augustus 2019 in de opvang gekomen en al in oktober 2019 herplaatst....

Totalen van bovenstaande

20

Grijze roodstaartpapegaaien

5

Amazones

2

Edelpapegaaien

3

Kaketoes

4

Ara’s

7

Kleine papegaaisoorten

FINANCIËN

KOSTEN 2018

 • Dierenartsen

  2.646,40
 • Inkoop voer / speelgoed

  € 3.828,90
 • Inkoop workshop

  € 3.339,63
 • Dierenartsen

  € 2.646,40
 • Assurantiën / Bankkosten

  € 308,05
 • Abonnementen

  € 772,55

OPBRENGSTEN 2018

 • Adoptie / Donaties

  € 11.229,20
 • Verkoop voer / speelgoed

  € 3.276,88
 • Workshop / huisbezoek

  € 5.612,50
 • Overige kosten

  € 7.301,60
 • TEKORT

  € 0,00
 • TOTAAL

  € 18.197,13
 • TOTAAL

  € 20.118,58
 • Banksaldo 1/1/2018

  € 1.364,02
 • Negatief saldo 1/1/2018

  € 0,00
 • Banksaldo 1/1/2018

  €1.364,02
 • Banksaldo 31/12/2018

  €1.207,63

BALANS 31 DECEMBER 2018 – – – STICHTING VROLIJKE PAPEGAAI

 • Voorraad voer / speelgoed

  € 2.150,00
 • Saldo ING Betaalrekening

  € 1.207,63
 • Saldo ING Spaarrekening

  € 10.000,00
 • Saldo Kassa

  € 145,90
 • Schulden 1/1/2018

  € 0,00
 • Schulden 31/12/2018

  € 0,00