Gedrag

Hier vind je informatie over het natuurlijke gedrag van een papegaai, maar ook over onnatuurlijke gedragingen die alleen voorkomen bij vogels in gevangenschap. Ook factoren die invloed hebben op dat gedrag komen ter sprake.