Contact

Je kunt op verschillende manieren in contact treden met Stichting Vrolijke Papegaai:

* website: www.vrolijkepapegaai.nl

* e-mailadres algemeen : info@vrolijkepapegaai.nl
* e-mail adres workshops: workshop@vrolijkepapegaai.nl

* telefoonnummer 06-40053475, van 09.00 tot 20.00 uur.
Afgeschermde nummers kunnen niet teruggebeld worden! Wilt u teruggebeld worden, vergeet dan niet om uw naam en ook uw nummer in te spreken op de voicemail.

Andere relevante gegevens

* bankrekeningnummer NL16INGB0005716524, BIC INGBNL2A,  t.n.v. Stichting Vrolijke Papegaai

* nummer Kamer van Koophandel: 50986708

* erkend door de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

  • door de rijksoverheid erkende papegaaienopvang

Je  bent, met je papegaai, van harte welkom!