Stichting

Stichting Vrolijke Papegaai (SVP) is op 4 oktober (dierendag) 2010 opgericht en heeft als officiële doelstelling: het bevorderen van verantwoord bezit van papegaaien;  het bevorderen van het welzijn van deze vogelsoorten genomen in de ruimste zin van het woord; het bevorderen en de verwezenlijking van het doel van de stichting op de meest  diervriendelijke wijze; het verrichten van alle mogelijke handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin in verband staan of daaraan bevorderlijk kunnen zijn